Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Αθλητισμός

Διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή εκατοντάδων δημοτών και επισκεπτών. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ                                                                                                                                    
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ   01-09-2020 ΕΩΣ 31-07-2021
     
 
 
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ    
15:00 16:00 ΔΙΟΜΗΔΗΣ Γ.Σ.Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ        Γ.Σ.Α. ΙΡΙΣ (ΜΙΝΙ) 10:00 11:00 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 10:00 11:00 ΙΡΙΣ(ΒΑΒΥ)  
16:00 17:00 ΙΡΙΣ (ΚΟΡΑΣ) Γ.Σ.Α. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ.Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 11:00 12:00 ΙΡΙΣ(ΒΑΒΥ) 11:00 12:00 ΙΡΙΣ(ΒΑΒΥ)  
17:00 18:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΡΙΣ (ΜΙΝΙ) ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΡΙΣ (ΜΙΝΙ) Γ.Σ.Α. 12:00 13:00 Γ.Σ.Α.      
18:00 19:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΡΙΣ (ΚΟΡΑΣ.) ΙΡΙΣ (ΠΑΝΚΟΡ) ΙΡΙΣ( ΠΑΝΚΟΡ.) Γ.Σ.Α. 13:00 14:00 Γ.Σ.Α.      
19:00 20:00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 19:00-20:30 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 19:00-20:30 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 14:00 15:00 Γ.Σ.Α.      
20:00 21:00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 15:00 16:00 Γ.Σ.Α.      
21:00 22:00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 16:00 17:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 18:00 19:00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ  
            17:00 18:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 19:00 20:00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ  
Παρακαλούνται οι ομάδες να τηρουν αυστηρά όλα τα μέτρα ασφάλειας όπως ορίζει η Γ.Γ.Α. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ                                                                                                                                      
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 01-09-2020 ΕΩΣ 31-07-2021
     
 
 
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ    
14:15 15:25 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 14:15 - 15:25 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 8:30 9:25 ΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΙ             
15:30 16:40 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 15:30 - 16:25             ΙΡΙΣ (ΚΟΡΑΣ.) ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 9:30 10:25 ΑΤΡΕΑΣ (ΑΚΑΔ.)    
16:45 17:55 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΓΣΑ (ΓΥΝΑΙΚ.) 16:30 - 17:40       ΙΡΙΣ (ΓΥΝΑΙΚ.) ΑΤΡΕΑΣ (ΑΚΑΔ.) ΙΡΙΣ (ΓΥΝΑΙΚ.) 10:30 11:55 ΔΙΟΜΗΔΗΣ      10:30   - 11:25 ΑΤΡΕΑΣ( ΑΚΑΔ.)  
18:00 19:10 ΙΡΙΣ (ΓΥΝΑΙΚ.) ΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΙ 17:45 - 19:10 ΔΙΑΓΟΡΑΣ- ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΣΑ (ΓΥΝΑΙΚ.) ΓΣΑ (ΓΥΝΑΙΚ.) 12:00 12:55 ΙΡΙΣ (ΓΥΝΑΙΚ.)        11:30 - 12:25     ΓΣΑ (ΝΕΑΝΙΔ.)  
19:15 20:25 ΑΤΡΕΑΣ ΙΡΙΣ (ΓΥΝΑΙΚ.) ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΡΙΣ (ΓΥΝΑΙΚ.) ΓΣΑ ( ΕΦΗΒΟΙ) 13:00 13:55 ΓΣΑ (ΚΟΡΑΣ.)      12:30 - 13:30     ΙΡΙΣ (ΚΟΡΑΣ.)  
20:30 21:40 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΓΣΑ (ΕΦΗΒΟΙ) ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 14:00 14:55 ΔΑΝΑΟΙ             
21:45 23:00 ΔΑΝΑΟΙ ΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΤΡΕΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΑΝΑΟΙ 15:00 15:55 ΙΡΙΣ (ΚΟΡΑΣ.)         
                   
Παρακαλούνται :  
     Oι ομάδες να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα ασφάλειας όπως ορίζει η Γ.Γ.Α.   
     Nα τηρούν το ωράριο και να μην το υπερβαίνουν.  
     Oι προπονητές - υπεύθυνοι ομάδων να υπογράφουν στο παρουσιολόγιο.  
* ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ  
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ν. KΙΟΥ  ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 01-09-2020 ΕΩΣ 31-07-2021      
 
 
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ    
15:00 16:10 Α.Ο.Α ΜΠΑΣΚΕΤ Α.Ο.Α ΒΟΛΕΥ Α.Ο.Α ΒΟΛΕΥ Α.Ο.Α ΜΠΑΣΚΕΤ Α.Ο.Α. ΜΠΑΣΚΕΤ 9:00 10:55 Α.Ο.Α ΜΠΑΣΚΕΤ    
16:15 17:25 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Α.Ο.Α ΜΠΑΣΚΕΤ Α.Ο.Α ΒΟΛΕΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 11:00 12:55 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΙΔΕΣ    
17:30 19:25 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 13:00 15:00 Α.Ο.Α. ΒΟΛΕΥ    
19:30 20:55 Α.Ο.Α ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ Α.Ο.Α ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Α.Ο.Α. ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ        
21:00 22:30 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ Α.Ο.Α ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΑΤΡΕΑΣ        
                   
                   
                   
Παρακαλούνται:  
     Οι ομάδες να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα ασφάλειας όπως ορίζει η Γ.Γ.Α.  
     Να τηρούν το ωράριο και να μην το υπερβαίνουν.  
     Οι προπονητές - υπεύθυνοι ομάδων να υπογράφουν στο παρουσιολόγιο.  
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ  
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΑΚ Άργους, τηλ: 2751022952

Τμήμα Αθλητικών δραστηριοτήτων, Τεχνικό Γραφείο, τηλ: 2751025867