Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Κοινωνικό Συσσίτιο

Μία μικρή προσπάθεια για να βοηθήσουμε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Προυποθέσεις για ένταξει στο Κοινωνικό Συσσίτιο

Η  οικονομική κατάσταση των δικαιούχων, για να είναι δικαιούχοι  του Κοινωνικού Συσσιτίου  θα πρέπει να έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα  έως 2.400 ευρώ για μεμονωμένο άτομο και έως 2.400 ευρώ για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος, προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.  Στην κατηγορία Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων συμπεριλαμβάνονται ιδίως :


-  Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
-  Παλιννοστούντες
-  Μετανάστες
-  Πρόσφυγες
-  Τσιγγάνοι
-  Μακροχρόνια άνεργοι
-  Αιτούντες άσυλο
-  Θύματα παράνομης διακίνησης ατόμων (trafficking) και θύματα ενδο-οικογενειακής βίας
-  Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
-  Άστεγοι
-  Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

  «Το ετήσιο καθαρό εισόδημα για την έκδοση κάρτας Κοινωνικών Παροχών ορίζεται με βάση το εισόδημα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 908/4-4-2016 τ.Β΄, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό  των μελών της οικογένειας:
Μέλη οικογένειας                      Εισόδημα  
1 άτομο                          2.400                        
2 άτομα                                 3.600
3 άτομα                      4.200
4 άτομα                                    4.800
   προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο .   
  Ορίζεται το χρονικό διάστημα   15/9  έως 30/9  έκαστου έτους  για την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών για εγγραφή – επανεγγραφή των ενδιαφερομένων στο μητρώο συτιζομένων  και τα οποία θα υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα  Τρίτης Ηλικίας & Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

Ώρες Λειτουργίας

  • Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 - 14:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Ινάχου 160
  • Τηλ: 2751024225