Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Επικοινωνία

Γενικές Πληροφορίες για το ΝΠΔΔ, Στοιχεία Επικοινωνίας

Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Τηλέφωνο : 2751360063 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.